ZO JDS Vranie

Založenie novej ZO JDS v Žiline Vraní.

 

Seniori  v časti  Žilina -  Vranie  sa stretli  24. 1. 2014 a založili si samostatnú ZO JDS .

Je to už 21.  Základná organizácia v rámci Žilinského okresu.

Ustanovujúcu schôdzu zvolal prípravný výbor, ktorý úzko spolupracoval s predsedníctvom OO JDS v Žiline.

Na ustanovujúcej schôdzi zúčastnilo sa 23 občanov. Seniorov  prišla pozdraviť predsedníčka OO  JDS Ing. Eva Beráková,  predsedníčka  Mestskej Základnej organizácie Alžbeta Vítová a poslanec Mestského  zastupiteľstva  Žilina  p.Ján Púček. Títo  všetci sa prihovorili zúčastneným občanom.

Účastníci si zvolili verejným hlasovaním Výbor ZO a predsedníčku p.Annu Niníkovú, Tajomníčku Emíliu Labudovú, hospodára Helenu Trnkovú, a členov Ing.Milana Starinského a Tibora Virdzeka. Za predsedníčkou revíznej komisie zvolili  Helenu Požičanovú. Novozaloženej ZO prajeme  veľa úspechov, a funkcionárom veľa trpezlivosti a vytrvalosti pri prekonávaní každodenných problémov.

                                                                       

                                                                Ing.Eva Beráková

                                                                predsedníčka OO JDS Žilina

 

Vážené dámy  a  vážení  páni,

dovoľte mi prosím z tohto miesta všetkým tu prítomným členom zasadnutia Rady OO JDS v Žiline, priblížiť život a prácu našej najmladšie založenej základnej organizácie JDS vo Vraní a tiež niekoľko informácií o histórii a živote našej malej obce VRANIE.

Práve dnes sú to presne 3 mesiace, keď dňa 24. januára 2014 v našej obci Vranie bola na ustanovujúcej schôdzi založená naša ZO JDS vo Vraní, na ktorej bol v súlade s článkom 10 Stanov Jednoty zvolený 5 členný výbor ZO a 3 členná revízna komisia ZO. 

V čase zakladania novej ZO bolo organizovaných celkom 11 členov, k dnešnému dňu je momentálne organizovaných už 39 členov Jednoty dôchodcov. 

Na úvod Vám chcem priblížiť pár informácií o našej obci Vranie, ktorá bola pôvodne do roku 1960 územnosprávne začlenená do okresu Kysucké Nové Mesto a od roku 1980 je mestskou časťou Žiliny.

Obec Vranie sa rozprestiera po ľavej strane rieky Kysuca pred Kysuckou bránou, ktorej dominujú vrchy Rochovica  (639,6 m. n. m.) a Brodnianka (719,8 m. n. m.), ktoré majú vápencové zloženie bradlového pásma.  Archeologické nálezy opevnenia z okolia obce Vranie patria k najvýznamnejšej lokalite dolných Kysúc. Najvýznamnejšia lokalita je Rochovica, na ktorej stopy opevnenia sa nachádzajú v teréne na mimoriadne strmých svahoch. Početné terasy na viacerých miestach sú dôkazom, že sa tu nachádzali sídliskové objekty na pomerne veľkej ploche, po obidvoch stranách hrebeňa vrchu Rochovica.

Archeologický prieskum preukázal podľa drobných nálezov črepového materiálu, železných predmetov (železný nôž, strelky s krídelkami)  a kúskov bronzových predmetov, že túto lokalitu možno priradiť k hrádkom púchovskej kultúry a priamo pod ňou sa nachádza sídlisko z neskorého laténu.  Bolo to v období prelomu nášho a predchádzajúceho letopočtu. Pred nedávnom sa objavila a potvrdila správa o náleze depotu – pokladu keltských mincí, bronzových spôn na Rochovici a jej blízkom okolí.

V novších dejinách na počiatkoch Uhorského štátu sa naša obec písomne spomínala už v 14-stom storočí, kde jej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1324 n. l. a to pod názvom „Úranie“.   V najstarších dochovaných spisov sa hovorilo, že na úbočí pod vrchom Rochovica sa usídlili ako prví dvaja bratia. Zapáčil sa im teplý kút, chránený od severného vetra vrchom Rochovica a prehrievaný ranným slniečkom opierajúcim sa do husto zarastenej stráne, preto ho aj nazvali „Úranie“. Údajne po určitom čase vznikli medzi bratmi nezhody a preto mladší brat prebrodil rieku Kysucu a usadil sa na opačnom brehu rieky, kde vznikla obec Brodno a vrch nad obcou nazvali Brodnianka.

Stará legenda o obci vypráva, že keď oráči obrábali ornú pôdu, bolo vždy za nimi veľa vrán a preto z tohoto dôvodu „Úranie“ sa premenovalo na Vranie.  Tento nový názov obce sa prvý krát objavil pri spísaní Zmluvy medzi obcou a niekdajším panstvom zámku Budatín, ktorému obec ako jeho majetok pôvodne patril. Vlastníkmi Budatínskeho panstva v tom čase bol gróf Sunyoga a neskôr od roku 1798 do roku 1945 gróf Čaky Gejza. 

Obec Vranie už začiatkom 18. storočia bola zaradená medzi riadne uznané obce. Chotár našej obce bol veľmi malý a chudobný a aj život jej obyvateľov bol ťažký a biedny.  Veľká bieda vyháňala usilovných a urastených chlapov za robotou ďaleko od svojich rodín až do zahraničia, kde museli ťažko pracovať.  Doma zostávali väčšinou len ženy a starí ľudia, preto aj deti museli ťažko pracovať.

Vtedajšia Maďarská vláda v Budapešti sa vôbec nestarala o vzdelanie a kultúrny rozvoj občanov obcí horného Uhorska až do doby ukončenia 1. svetovej vojny. V období začiatkov prvej ČSR svitla nádej, keď si občania našej obce Vranie spoločne s občanmi Malej Rudinky svojpomocne začali stavať novú školu v roku 1925, do ktorej v roku 1926 nastúpili prví žiaci. Dnes máme v obci pamätníčku pani Coloňovú, ktorá bola medzi jej prvými žiakmi.  Táto škola bola vo vzdelávacom režime až do 80- tých rokov minulého storočia, po jej zrušení začali žiaci chodiť do ZŠ v Brodne. Tiež MŠ zriadená v 50- tých rokov bola zrušená až v roku 2005 a deti z nej boli preradené z Vrania do MŠ v Brodne.

Všetko toto dianie bolo len na škodu obce Vranie, nakoľko z nej vymizlo všetko vzdelanie i kultúra obce, v ktorej v súčasnosti stojí okolo 240 rodinných domov s 860 obyvateľmi. Dôkazom úpadku kultúry je aj to, že zlikvidovaná bola tiež knižnica, ktorá sa prevádzkovala v budove našej ZŠ, a ktorú navštevovalo pomerne dosť čitateľov z obce Vranie. 

Občania našej obce Vranie postavili padlým hrdinom počas obdobia I. aj II. svetovej vojny - Pomník na ich pamiatku, ku ktorému si chodia pravidelne každoročne pripomínať výročie oslobodenia kladením venca a kvetov. Tieto akcie má tiež naša ZO JDS Vranie zaradené v pláne práce na rok 2014.

Naša obec Vranie ako miestna časť mesta Žiliny je pričlenená k samostatnej Rímskokatolíckej farnosti Brodno, kde sa nachádza Kostol Všetkých božích svätých.  Všetci občania obce Vranie sú hrdí na našu Kaplnku, ktorá je zasvätená k naším patrónom Sv. Cyrilovi a Sv. Metodovi.  Každoročne sa v nej organizujú Cyrilo-metodské oslavy spojené so svätou omšou, ktorú celebruje z našej farnosti pán Farár z Brodna.

Za obdobie posledných 10 až 15 rokov sa v našej obci Vranie začal obnovovať kultúrno – spoločenský život tým, že boli založené niektoré nové občianske združenia. Obec má vybudovanú vlastnú hasičskú zbrojnicu, kde pôsobí aktívne DHZ.

V našej obci Vranie bol za svojpomoci občanov v roku 1957 postavený Kultúrny dom, ktorý v posledných rokoch za aktívnej účasti Mesta Žilina a nášho poslanca pána Jána Púčka bol zrekonštruovaný a dnes nám slúži ako pekný kultúrny stánok používaný na rôzne akcie. Niektoré akcie má tiež naša ZO JDS Vranie zaradené v pláne práce na rok 2014, ako sú Deň matiek, výstava ručných prác šikovných občanov na uchovávanie Veľkonočných i Vianočných tradícií nášho ľudu.

Naša obec Vranie má vybudovaný Športový areál s futbalovým ihriskom, ktorý spravuje občianske združenie Naše Vranie. Na jeho niektorých akciách sa plánuje podieľať aj naša ZO JDS Vranie, ako je akcia s príležitosti Medzinárodného dňa detí.  Základná organizácia JDS Vranie si zaradila do plánu práce na rok 2014 vykonať akciu s príležitosti Dňa otcov spojenú so športovými aktivitami a súťažami mužov a detí. 

Ako som spomenula už skôr, v posledných rokoch sa v našej obci Vranie začal obnovovať kultúrno spoločenský život občanov, načo plánuje a chce nadviazať aj naša novo založená ZO JDS Vranie. Ihneď po založení výbor našej ZO dňa 30.1.2014 vypracoval svoj plán práce na rok 2014 s rozpočtom a rozpisom výdavkov plánovaných akcií.  Hlavným motívom a cieľom našej práce je v rámci týchto akcií zaujímať sa hlavne o život starších osamelých ľudí, navštevovať ich a pomáhať im dôstojne prežívať ich jeseň života.  S príležitosti Dňa matiek máme v Kultúrnom dome zabezpečenú oslavu žien a matiek spojenú s vystúpením detského speváckeho súboru a prizvaných hostí miestnej samosprávy.  Ďalej s príležitosti „Dňa úcty k starším občanom“, výbor ZO Jednoty plánuje v mesiaci október navštíviť všetkých prestárlych občanov obce Vranie.

Nezabúdame v pláne práce na pamiatku padlých hrdinov na frontoch I. a II. svetovej vojny, kde padlo 8 občanov z našej obce Vranie. Pri skrášľovaní obce plánujeme pracovné brigády a nezabúdame tiež na čistenie okolia Pomníka. V mesiaci august výbor ZO Jednoty plánuje si pripomenúť 70. výročie SNP pri Pomníku padlých hrdinov.

V rámci športových a spoločenských aktivít plánuje tiež naša ZO Jednoty vykonať v mesiaci jún – júl výlet seniorov starých rodičov so svojimi vnúčatami za krásami nášho kraja v oblastiach Kysuckej vrchoviny. Navštívime Kaštieľ Radoľa, pozrieme si Slovenský orloj v Starej Bystrici a Múzeum Kysuckej dediny v skanzene vo Vychylovke, kde si deti aj dospelý môžu vyskúšať ako sa zvážalo drevo na historickej lesnej úvraťovej železnici, ktorá bola postavená pôvodne od Oščadnice po Lokcu.

V mesiaci september sa zúčastníme turistického zrazu seniorov, ktorý sa bude realizovať na trase Rochovica až Lalinok, na ktorý Vás srdečne môžeme tiež pozvať.

V mesiaci november plánujeme návštevu Považského múzea na hrade Budatín a budeme tiež organizovať v Kultúrnom dome vo Vraní Katarínsku zábavu.

V mesiaci december sme naplánovali Mikulášske posedenie pre členov našej ZO JDS Vranie a zúčastniť sa aktívne adventného stretnutia všetkých členov Jednoty v Žiline.

 

Ďakujem všetkým za trpezlivé počúvanie.

 

Anna Niníková, 

predsedkyňa ZO JDS Vranie