Kontakt

Styk s verejnosťou:
Utorok - v Dennom centre, ulica A. Kmeťa č.38 Žilina v čase od 14:30 h. do 15:30 h

Streda - v Základnej škole Karpatská 1 Žilina v čase od 14:30 h. do 15,30 h.

Štvrtok - v čase od 14:00 h. do 16:00 h v ZŠ Jarná 20 Žilina.

E-mail:
jdszilina@gmail.com