Kontakt

Styk s verejnosťou:

Utorok: DC Žilina ul. A. Kmeťa 38  v čase – 12, 30 – 14, 30 hod.

Streda : DC Žilina ul. A. Kmeťa 38  v čase – 12, 30 – 14, 30 hod.

Štvrtok: DC Žilina – Vlčince / oproti Kazačku /-13, 00 – 15 , 00 hod.

V obidvoch zariadeniach  je to 1. poschodie

K tejto úprave pristupujeme z dôvodu zákazu vstupu do priestorov škôl, na základe prijatých hygienických opatrení proti šíreniu vírusu Covid 19.

Zároveň upozorňujeme, aby pri návšteve uvedených miest mali členovia prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom a dodržiavali nariadené hygienické opatrenia.


E-mail: jdszilina@gmail.com