Kontakt

Styk s verejnosťou:

Utorok a štvrtok: DC Žilina ul. A. Kmeťa 38  v čase – 13, 00 – 15, 00 hod.

Kancelária sa nachádza na 1.poschodí. Pri vstupe do priestorov denného centra je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, t.j. používať respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať 2 m odstupy.

K tejto úprave pristupujeme z dôvodu zákazu vstupu do priestorov škôl, na základe prijatých hygienických opatrení proti šíreniu vírusu Covid 19.

Zároveň upozorňujeme, aby pri návšteve uvedených miest mali členovia prekryté horné dýchacie cesty ochranným rúškom a dodržiavali nariadené hygienické opatrenia.


E-mail: jdszilina@gmail.com