Rekondično-liečebné pobyty

   Na základe uzavretých zmluv s poskytovateľmi služieb sme pre našich členov pripravili rôzne možnosti zliav, ktoré môžete podľa uváženia využiť.