ZO JDS Horný Hričov

Horný Hričov je malá obec  s asi 780 obyvateľmi, leží 8 kilometrov od mesta Žilina. Vznikla z malej osady zvanej „Zdrhliská“ okolo roku 1208. Obec nedávno oslavovala 800. výročie od svojho založenia.

Naproti tomu, základná organizácia JSD v našej obci bola založená dňa 1.9.2000 a prvou predsedníčkou bola pani Sidónia Hričovská a členskú základňu vtedy tvorilo 37 členov. Súčasný výbor ZO JDS má 5 členný výbor a 3 člennú revíznu komisiu.

Dôveru organizovať a vytvárať podmienky pre život a prácu našich občanov v dôchodkovom veku výbor dostal na hodnotiacej členskej schôdzi vo februári 2015, na ktorej sa zúčastnilo 57 členov z celkového počtu 84.

V našej činnosti sme od februára 2015 postupovali podľa schváleného Plánu aktivít.

V zimnom období, dňa 15.1.2015, sa 11 členov našej organizácie zúčastnilo Fašiangovej zábavy v hoteli Slovakia. Následne, každý posledný piatok v mesiaci, sa uskutočňovali klubové stretnutia, tieto trvali od januára do júla, pre prácu súvisiacu so zberom úrody boli stretnutia až do októbra prerušené.

Pri posedeniach v klube, ktorý nám pridelil OcÚ, informujeme členov o akciách usporiadaných základnou organizáciou, ako i OO JDS Žilina, posedíme si pri káve, čaji, zaspievame si. Treba však spomenúť, že v poslednom období sa jej zúčastňuje menej členov, preto výbor musí hľadať nové cesty ako ľudí opäť do klubu pritiahnuť.

Na jar 2015 sme zorganizovali pre členov účasť na prezentačno-predajnej, záhradníckej výstave Kvetena v Banskej Bystrici, kde si mohli seniori zakúpiť kvety, stromčeky alebo záhradkárske potreby. Na tejto výstave sa zúčastnilo s nami aj 9 členov zo ZO JDS Divinka. Po skončení výstavy sme navštívili Pamätník SNP.

Začiatkom jari sa zúčastnili mnohí naši členovia dvoch brigád pri skrášľovaní našej obce, ktoré organizoval OcÚ. Z určenej plochy sme vyhrabali odpadky a starú trávu a obec aj naším pričinením opeknela. V rámci pobytu v prírode sa výbor ZO a niekoľko členov stará o kvetinový záhon pri fontánke Qido, ktorý viackrát v roku okopeme a vyplejeme od buriny.

Na literárnom popoludní v prednese poézie a vlastnej tvorby sa zúčastnila jedna naša členka s básňou z vlastnej tvorby, s názvom Biele noci.

Naša ZO JDS vyvíja aktivity aj v oblasti športu a turistiky. Zorganizovali sme preto 6. ročník Športových hier seniorov v Hornom Hričove. Táto akcia sa teší veľkej obľube členov. Akciu sme naplánovali na popoludnie dňa 13.6.2015. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a vekových kategóriách, zúčastnilo sa na nich 48 členov, a tí najlepší dostali diplomy a boli vyslaní reprezentovať nás na okresných resp. krajských športových hrách, kde taktiež získali viaceré ocenenia.

V tomto období boli rozdelené aj rekreačno-liečebné poukazy, boli pridelené najstarším členkám základnej organizácie, v počte 4 ks, do LD Lúčky 2 ks a 2 ks do LD Nimnica.

Ďalšou z rady podujatí uskutočnených našou ZO bol pobyt v prírode nazvaný Stretnutie pri Šípovej studničke. Túto akciu si spájame s opekačkou klobás, ktorej sa zúčastnilo mnoho členov, lebo sa uskutočňuje v peknom lesnom prostredí pri studničke a aj v prípade veľkého tepla sa dá ukryť pod malým dreveným altánkom. Akcia je u členov obľúbená, veď ľudia sa majú o čom porozprávať, zaspievať si, zjesť malé občerstvenie, ktoré si sami pripravia.

Nezabúdame ani na starostlivosť o zdravie seniorov. V septembri 2015 sme zorganizovali autobusový zájazd do kúpeľov Lúčky AQUA Vital Parku. Zúčastnilo sa ho 39 členov a 4 nečlenovia. Členom sme prispeli na vstupné. Využili sme cenu ponúkanú v strede týždňa a pre organizovaný zájazd. Náš OcÚ nám zaplatil autobus, a to nielen na zájazd do kúpeľov Lúčky, ale aj zájazd na záhradkársku výstavu do Banskej Bystrice. Bez podpory nášho OcÚ, ale aj sponzorov Urbáru H.Hričov a p. Hudeca by sme nemohli rozvíjať tak rôznorodé aktivity.

Dňa 7.10.2015 sme si vymysleli jednodňový výlet vlakom do Košíc - hlavného mesta európskej kultúry roku 2013. Zúčastnilo sa ho 21 členov. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, Kaplnku sv. Michala, Urbanovú vežu, Štátne divadlo, Mórový stĺp Immaculáty, Hrajúcu fontánu, Radnicu a mohli sa oboznámiť s ich históriou. Domov sme sa vrátili unavení, ale plní pekných dojmov. Znovu sa potvrdilo, že na Slovensku máme stále čo obdivovať, a preto si i na budúci rok môžeme podobný výlet naplánovať.

V októbri 2015 sme sa zúčastnili akcie usporiadanej OcÚ Horný Hričov v rámci sviatku úcty starších. Zorganizovali sme tiež akciu Zvony, na ktorej si s nami OcÚ a ZŠ v Hornom Hričove dňa 11.11. o 11,11 hod. spomenuli na všetky obete vojen a násilia. Žiaci položili k pomníku padlých papierové červené maky, ktoré sami zhotovili a prítomní pred pomníkom zapálili sviečky. Na záver sa hlas zvona z našej kaplnky pripojil ku hlasu Zvona mieru mesta Roverato.

Do konca roka nám ešte zostáva zorganizovať v našom klube Mikulášske posedenie, ktoré sa teší veľkej obľube členov a my radi orientujeme svoju činnosť na to, čo ich teší a baví, lebo chceme aj v seniorskom veku žiť aktívne.

 

                                                                                                Mgr. Kazimíra Hallová

                                                                                                     predsedníčka

                                                                                                 ZO JDS Horný Hričov