Plán činností na rok 2020

                                           

Základná organizácia

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline

     P l á n   činnosti na  rok  2020   

   

DÁTUM AKCIE
JANUÁR  
10.-15.1. Ozdravno-liečebný pobyt Piešťany, hotel Harmónia
21.1.

Zasadnutie výboru  ZO  JDS  Žilina

priebežne Príprava  výročnej  členskej  schôdze
priebežne

Výber členských  príspevkov

FEBRUÁR  
11.2.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

16.2.    Fašiangová zábava členov OO JDS ŽIlina, Hotel Slovakia Žilina
priebežne

Príprava výročnej členskej schôdze

priebežne

Výber členských  príspevkov

MAREC  
10.3.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

19.3.

Výročná členská schôdza

23. - 28.3. Rekreačno-liečebný pobyt 6 dní v Trenčiankách, Trenčianske Teplice, Hotel Adria
priebežne

Výber členských  príspevkov

APRÍL  
9.4. Okresná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby
15.4.

Autobusový výlet Kremnica - Banská Štiavnica

21.4. Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
priebežne výber členských príspevkov
priebežne Plaváreň- členovia individuálne, príspevok na vstupné 1.- €, 2x za mesiac
30.4. dľa pozvánky Výročie oslobodenia Žiliny
MÁJ  
3.-8.5. Jarný rekreačný pobyt Veselá nálada v Tatranskej Lomnici
12.5. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
19.5. výlet: Archeologický park Carnuntum - Rímske mesto - Rakúsko
24.5. VIII. Majálesová zábava členov ZO JDS Žilina
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, príspevok na vstupné 1€, 2x za mesiac

priebežne Výber členských príspevkov
JÚN  
3.6. Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov
9.6. Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina
11.6. Okresné športové hry seniorov JDS v Žiline
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, príspevok na vstupné 1€, 2x za mesiac
priebežne Výber členských príspevkov
JÚL  
19.7. - 24.7. Ozdravno - liečebný senior pobyt v Bojniciach, Hotel Regia
dľa pozvánky Cyrilometodské dni v Terchovej - 31. ročník, členovia individuálne
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, príspevok na vstupné 1€, 2x za mesiac

AUGUST  
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, príspevok na vstupné 1€, 2x za mesiac
11.8.    Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
29.7.-2.8. Folklórny festival Jánošíkové dni v Terchovej, účasť členov individuálne
29.8. dľa pozvánky Pietny akt a spomienkové oslavy SNP
SEPTEMBER  
8.9. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
12.9.-17.9.

Rekreačno-liečebný pobyt v Piešťanoch, hotel Harmónia

priebežne Plaváreň - členovia individuálne, príspevok na vstupné 1€, 2x za mesiac
22.9. Výlet: Stupava (múzeum habánskej keramiky – Mariánka pri Bratislave (pútnicke miesto)
OKTÓBER  
7.10. Slávsnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
13.10 Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
NOVEMBER  
8.11. VII. Seniorparáda spojená s tanečnou zábavou
10.11.

Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina

11.11. Akcia Zvony (Červené maky) – pietna spomienka na obete 1. svetovej vojny a všetkých vojnových konfliktov
15.-20.11. Senzi pobyt v Tatranskej Lomnici, hotel Morava
26.11. Adventný koncert členov OO JDS Žilina
DECEMBER  
1.12. Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
9.12.

Adventno-Mikulášske stretnutie členov ZO JDS Žilina

15.12. Zasadnutie výboru ZO JS Žilina
28.12. - 2.1.2021 Silvestrovský pobyt v Trenčianskych Tepliciach, hotel Adria

Pred každou akciou budú dané bližšie informácie osobne v našich kanceláriách, na nástenkách ZO JDS Žilina, v Žilinskom večerníku a na našej internetovej stránke .

www.jdszilina.webnode.sk.

 

Predkladá: Výbor ZO JDS Žilina                                            Alžbeta Vítová

                                                                                       Predsedníčka ZO JDS Žilina