Plán činností na rok 2019

                                           

Základná organizácia

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline

     P l á n   činnosti na  rok  2019   

   

DÁTUM AKCIE
JANUÁR  
14.1.

Zasadnutie výboru  ZO  JDS  Žilina

priebežne Príprava  hodnotiacej  členskej  schôdze
priebežne

Výber členských  príspevkov

FEBRUÁR  
12.2.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

dľa ponuky Divadelné predstavenie v mestskom divadle
priebežne

Príprava výročnej členskej schôdze

priebežne

Výber členských  príspevkov

MAREC  
5.3.

Výlet Brno

12.3.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

25.-30.3. Ozdravno-poznávací pobyt Piešťany Hotel Harmónia
priebežne

Výber členských  príspevkov

dľa ponuky Divadelné predstavenie v Mestskom divadle
APRÍL  
4.4. Výročná členská schôdza
9.4.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

11.4. Okresná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a vlastnej tvorby
priebežne výber členských príspevkov
priebežne Plaváreň- členovia individuálne, preplatenie vstupného 1.- €, 2x za mesiac
30.4. dľa pozvánky Výročie oslobodenia Žiliny
MÁJ  
9.5. Výlet: Trenčín, Skalka, Podolie
14.5. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina 
Termín upresníme

Športový deň ZO JDS Žilina

19.5. VII. Majálesová zábava členov ZO JDS Žilina
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac

priebežne Výber členských príspevkov
JÚN  
6.6. Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov
11.6. Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina
13.6. Okresné športové hry seniorov v Žiline. Základná škola Martinská, Žilina
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
priebežne Výber členských príspevkov
JÚL  
10.7.

Výlet Lučenec - Rapovce - Halič

dľa pozvánky Cyrilometodské dni v Terchovej - 30. ročník, členovia individuálne
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac

AUGUST  
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
2.-5.8. Folklórny festival Jánošíkové dni v Terchovej
31.7 - 4.8. dľa pozvánky Pietny akt a spomienkové oslavy SNP
SEPTEMBER  
10.9. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
12.9.-13.9.

Výlet Veľké Losiny, zámok, papiereň, chodník korinami stromov

priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
OKTÓBER  
5.-10.10. Rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici, Morava
15.10 Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
17.10. Slávsnostna´členská schôdza pri príležitosti mesiaca úcty k starším
priebežne Príprava jarného rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici v apríli 2020
NOVEMBER  
5.11.

Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina

9.11. VI. Seniorparáda spojená s tanečnou zábavou
11.11. Akcia Zvony (Červené maky) –pietna spomienka na obete 1. svetovej vojny a všetkých vojnových konfliktov
17.-22..11. Rekreačný Senzi pobyt v Tatranskej Lomnici, hotel Morava
DECEMBER  
3.12. Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
12.12.

Adventno-Mikulášske posedenie členov ZO JDS Žilina

priebežne až do 10.12. Príprava jarného rekreačného pobytu v Tatranskej Lomnici v apríli 2020
16.12 Zasadnutie výboru ZO JS Žilina

  

Pred každou akciou budú dané bližšie informácie osobne v našich kanceláriách, na nástenkách ZO JDS Žilina, v Žilinskom večerníku a na našej internetovej stránke .

www.jdszilina.webnode.sk.

 

Predkladá: Výbor ZO JDS Žilina                                                           Alžbeta Vítová

                                                                                                     Predsedníčka ZO JDS Žilina