Plán činností na rok 2021

                                           

Základná organizácia

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline

     P l á n   činnosti na  rok  2021   

   

DÁTUM AKCIE
JANUÁR  
  Kancelárie zatvorené - karanténne opatrenia
priebežne Príprava  výročnej  členskej  schôdze
FEBRUÁR  
 

Kancelárie zatvorené - karanténne opatrenia

priebežne

Príprava výročnej členskej schôdze

priebežne

Výber členských  príspevkov - kancelárie zatvorené

priebežne Príprava 30. výročia založenia ZO
MAREC  
 

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina - kancelárie zatvorené

  Kancelárie zatvorené - karanténne opatrenia
Termín upresníme

Výročná členská schôdza - termín sa bude posúvať

priebežne Výber členských  príspevkov - kancelárie zatvorené
priebežne

Príprava 30. výročia založenia ZO

APRÍL  
priebežne Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina - kancelárie zatvorené
 

Okresná prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby

  Výber členských príspevkov - kancelárie zatvorené
priebežne príprava 30. výročia založenia ZO
30.4. Pietny akt - výročie oslobodenia Žilina
MÁJ  
  Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
priebežne Výber členských príspevkov
priebežne Príprava 30. výročia zaloŽenia ZO
JÚN  
  Zasadnutie výboru ZO JDS Žiolina
  Okresné športové hry seniorov JDS v Žiline
   
priebežne Príprava 30. výročia zaloŽenia ZO JDS Žilina
  Slávnostná členská schôdza pri príležitosti 30. výročia vzniku ZO JDS Žilina
27.6. - 2.7. Náhradný rekr. pobyt v Tatranskej Lomnici za zrušený pobyt z novembra 2020 (len pre pôvodne prihlásených členov)
priebežne Výber členských príspevkov
JÚL  
  Jednodňový autobysový výlet: Kremnica - Banská Štiavnica
dľa pozvánky Cyrilometodské dni v Terchovej - 31. ročník, členovia individuálne
priebežne

Výber členských príspevkov

AUGUST  
  Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
6.8. - 11.8. Rekreačno-ozdravný pobyt v Piešťanoch, hotel Alegro**
dľa pozvánky   Pietny akt a spomienkové oslavy SNP
priebežne Výber členských príspevkov
SEPTEMBER  
  Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
12.9.-17.9.

Jednodňový autobyusový výlet: Habánsky dvor - Mariánka - Kopčany

priebežne Výber členských príspevkov
OKTÓBER  
  Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
  Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a stretnutie jubilantov
2. - 8.10. Rekreačný pobyt Tatranská Lomnica, hotel Morava** - 7 dňový pobyt
  Výber členských príspevkov
NOVEMBER  
 

Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina

11.11. Akcia Zvony (Červené maky) – pietna spomienka na obete 1. svetovej vojny a všetkých vojnových konfliktov
  Adventný koncert členov OO JDS Žilina
Priebežne Výber členských príspevkov
DECEMBER  
  Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
 

Adventno-Mikulášske stretnutie členov ZO JDS Žilina

  Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina - zhodnotenie roka

Pred každou akciou budú dané bližšie informácie osobne v našich kanceláriách, na nástenkách ZO JDS Žilina, v Žilinskom večerníku a na našej internetovej stránke .

www.jdszilina.webnode.sk.

 

Predkladá: Výbor ZO JDS Žilina                                            Alžbeta Vítová

                                                                                       Predsedníčka ZO JDS Žilina