Plán činností na rok 2018

                                           

Základná organizácia

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline

     P l á n   činnosti na  rok  2018   

   

DÁTUM AKCIE
JANUÁR  
16.1.

Zasadnutie výboru  ZO  JDS  Žilina

priebežne Príprava  hodnotiacej  členskej  schôdze
priebežne

Výber členských  príspevkov

27.1.    Fašiangová zábava členov OO JDS Žilina
FEBRUÁR  
10.2.

Roztancované fašiangy - vystúpenei FS Rozsutec

13.2. Zasadnutie výboru ZO  JDS  Žilina
priebežne

Príprava hodnotiacej  členskej  schôdze

priebežne

Výber členských  príspevkov

MAREC  
1.3.

Hodnotiaca členská schôdza

13.3.

Zasadnutie výboru ZO JDS

14.3. Tréning pamäte - ukážky cvičenia v rámci Týždňa mozgu
priebežne

Výber členských  príspevkov

APRÍL  
10.4. Okresná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy
17.4.

Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina

priebežne výber členských príspevkov
priebežne Plaváreň- členovia individuálne, preplatenie vstupného 1.- €, 2x za mesiac
18.4. Výlet Poľsko: Andrychov park miniatúr a Zámok Pzczyna, skanzen a zubria obora
22.-27.4. Jarný rekreačný senzi pobyt v Tatranskej Lomnici, Hotel Morava                  
30.4. dľa pozvánky Výročie oslobodenia Žiliny
MÁJ  
15.5. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina 
17.5.

Športový deň ZO JDS Žilina

27.5. VI. Majálesová zábava členov ZO JDS Žilina
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac

priebežne Výber členských príspevkov
JÚN  
7.6. Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov
12.6. Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina
14.6. Okresné športové hry seniorov v Žiline. Základná škola Martinská, Žilina
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
priebežne Výber členských príspevkov
JÚL  
4.7.

Výlet Červený Kláštor

dľa pozvánky Cyrilometodské dni v Terchovej - individuálne
priebežne

Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac

AUGUST  
priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
2.-5.8. Folklórny festival Jánošíkové dni v Terchovej
29.8. dľa pozvánky Pietny akt a spomienkové oslavy SNP
SEPTEMBER  
11.9. Zasadnutie výboru ZO JDS ŽIlina
19.9.-24.9.

Ozdravno-poznávací pobyt Piešťany, hotel Harmónia

priebežne Plaváreň - členovia individuálne, preplatenie vstupného 1€, 2x za mesiac
OKTÓBER  
4.10. Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
6.10 Výlet Modrý Kameň a Gaštanové Slávnosti
9.10. Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
21.10.-26.10. Rekreačný pobyt v Tatranskej Lomnici, hotel Morava
NOVEMBER  
7.11.

Zasadnutie výboru ZO JDS  Žilina

11.11. Akcia Zvony (Červené maky) –pietna spomienka na obete 1. svetovej vojny a všetkých vojnových konfliktov
17.11. IV. Seniorparáda spojená s tanečnou zábavou
29.11. Adventné stretnutie členov OO JDS ŽIlina
DECEMBER  
11.12.

Adventno-Mikulášske posedenie členov ZO JDS Žilina

18.12. Zasadnutie výboru ZO JDS Žilina
29.12.-2.1.2018 Silvestrovský pobyt v Tatranskej Lomnici, hotel Morava

  

Pred každou akciou budú dané bližšie informácie osobne v našich kanceláriách, na nástenkách ZO JDS Žilina, v Žilinskom večerníku a na našej internetovej stránke .

www.jdszilina.webnode.sk.

 

Predkladá: Výbor ZO JDS Žilina                                                           Alžbeta Vítová

                                                                                                     Predsedníčka ZO JDS Žilina