Plán zasadnutí výboru

Základná organizácia JDS Žilina

 

Plán zasadnutia výboru a konania členských schôdzí ZO JDS Žilina v roku 2018

 

Zasadnutia výboru ZO JDS Žilina

I.štvrťrok 2018..................16.01.2018..........................13.02.2018........................13.03.2018

II.štvrťrok 2018.................17.04.2018..........................15.05.2018........................12.06.2018

III.štvrťrok 2018....................................................................................... ...........11.09.2018

IV. štvrťrok 2018...............09.10.2018..........................06.11.2018........................18.12.2018

 

Členské schôdze ZO JDS Žilina

01.03.2018.../štvrtok/................................................................hodnotiaca členská schôdza

07.06.2018.../štvrtok/....................slávnostná členská schôdza ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

04.10.2018.../štvrtok/..........................slávnostná členská schôdza  k Mesiacu úcty k starším

11.12.2018.../utorok/..............................Adventno-Mikulášske stretnutie členov ZO JDS Žilina