Plán zasadnutí výboru

Základná organizácia JDS Žilina

 

Plán zasadnutia výboru a konania členských schôdzí ZO JDS Žilina v roku 2019

 

Zasadnutia výboru ZO JDS Žilina

I.štvrťrok 2019..................14.01.2019..........................12.02.2019........................12.03.2019

II.štvrťrok 2019.................09.04.2019..........................14.05.2019........................11.06.2019

III.štvrťrok 2019...........................................................06.08.2019........... ...........10.09.2019

IV. štvrťrok 2019...............15.10.2019..........................05.11.2019........................03.12.2019 a 16.12.2019

 

Členské schôdze ZO JDS Žilina

04.04.2019.../štvrtok/....................................................................výročná členská schôdza

06.06.2019.../štvrtok/....................slávnostná členská schôdza ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

17.10.2019.../štvrtok/..........................slávnostná členská schôdza  k Mesiacu úcty k starším

12.12.2019.../utorok/..............................Adventno-Mikulášske stretnutie členov ZO JDS Žilina