Plán zasadnutí výboru

Základná organizácia JDS Žilina

 

Plán zasadnutia výboru a konania členských schôdzí ZO JDS Žilina v roku 2020

 

Zasadnutia výboru ZO JDS Žilina

I.štvrťrok 2020..................21.01.2020..........................11.02.2020........................10.03.2020

II.štvrťrok 2020.................21.04.2020..........................12.05.2020..........................9.06.2020

III.štvrťrok 2020............................................................11.08.2020........... ...............8.09.2020

IV. štvrťrok 2020...............13.10.2020..........................10.11.2020........................01.12.2020 a 15.12.2020

 

Členské schôdze ZO JDS Žilina a adventno-Mikulášske stretnutia - termíny

19.03.2020..................................výročná členská schôdza

03.06.2020..................................slávnostná členská schôdza ku Dňu matiek a ku Dňu otcov

07.10.2020...................................slávnostná členská schôdza  k Mesiacu úcty k starším

09.12.2020....................................Adventno-Mikulášske stretnutie členov ZO JDS Žilina