ZO JDS MOJŠ

ZO JDS MOJŠ

            Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aby som Vám predstavil našu obec a ZO JDS  v Mojši

Mojš leží na pravom brehu rieky Váh v Žilinskej kotline. Po prvýkrát sa spomína v roku 1419 ako Vasarfalva a v roku 1438 už ako Majosfalva.  Obec nesie názov po jej zakladateľovi palatínovi Moyšovi. Patrila zemianskym rodinám Mojšovcom a Záborskovcom. Istý čas patrila hradnému panstvu Strečno. Mojš je v dikálnych súpisoch z polovice 16. storočia ako zemepánska obec. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, chodili na sezónne práce a pltníčili.  V roku 1905 poskytla občanom prácu továreň na celulózu v Žiline.  Z domov je najstaršou stavbou majer, ktorý bol v roku 1840 majetkom Františka Nozdrovického. V roku 1923 na mieste malej kaplnky bol vystavaný kostolík v gotickom slohu – Kaplnka sv. Anny. O dva roky neskôr bola v obci založená obecná knižnica. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa v obci prebudovala materská škôlka, postavil obecný úrad, kultúrny dom, požiarna zbrojnica, dom smútku.  Pri otváraní kultúrneho domu občanov zabávali umelci: pani Strnisková, pán Pántik, pán Tarageľ a postupne sa tu vystriedalo viac umeleckých osobností. Z našich rodákov spomeniem pána architekta Ing. Štefana Svetku, ktorý projektoval budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, pána generála Jozefa Remeka, otca 1. čs. kozmonauta Vladimíra. Po nežnej revolúcii sa zrekonštruovalo oplotenie na cintoríne, urobila sa plynofikácia, kanalizácia a vodovod. Pri výstavbe vodného diela obec prišla o priestory, kde sa deti a mládež vyšantili pri Váhu. Kúpali a opaľovali sa, hrali rôzne loptové hry, hasiči usporadúvali súťaže a dedinské organizácie zábavy v  prírode. Teraz je tam pravostranná hrádza vodného diela, ktorá nás chráni pred každoročnými povodňami. Prídu si tu na svoje cyklisti, korčuliari, bežci, chodci. Cyklotrasy vedú do Varína, Strečna  i Žiliny a odtiaľ následne do ďalších lokalít.                   V roku 2009 obec pri príležitosti 590. výročia vydala obrazovú publikáciu MOJŠ – HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ, v ktorej môžeme vidieť pôvodnú obec, práce na stavbe vodného diela i súčasnosť.  

V posledných rokoch nastal v obci stavebný rozmach. Zrekonštruovali sa obliekarne na ihrisku, vybudovala sa malá tribúna, postavilo sa viacúčelové ihrisko s pevným podkladom, ihrisko s umelou trávou a plážové volejbalové ihrisko. K skrášleniu obce prispelo aj zrekonštruovanie materskej škôlky, obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku i požiarnej zbrojnice. Pri požiarnej zbrojnici sa vybudovalo detské dopravné ihrisko, outudoorové relaxačné ihrisko pre všetky vekové kategórie, altánok na kultúrne podujatia. Naša obec v roku 2007 mala 464 obyvateľov, z toho až 32 percent bolo občanov nad 62 rokov a boli sme na predposlednom mieste v rámci okresu. V obci vzrástol počet obyvateľov do roku 2015 na 995,  hlavne mladých.                                                                  Sme najmladšou organizáciou v obci. Naša ZO JDS vznikla v roku 2008 a má svetlejšie i tmavšie stránky svojho pôsobenia.  Z nepríjemností, dúfam, že sme sa poučili a pripomeniem tie radostnejšie chvíle, veď preto sa organizácie JDS zakladajú. Na začiatok by som chcel veľmi pekne poďakovať obecnému zastupiteľstvu a hlavne pánovi starostovi za pomoc, ktorú nám preukazuje. Sme veľmi vďační za poskytnuté priestory, finančnú pomoc i za poskytovanie motorového vozidla. Po založení sa naša organizácia so zápalom pustila do práce. Postupne nás viacerí navždy opustili a tento rok máme 44 členov.                                                                                                                                     

Každoročne organizujeme posedenia, ako vianočné, fašiangové a posedenie pri guláši. Na týchto posedeniach nám naši členovia zaspievajú niekoľko ľudových pesničiek doplnených vtipmi alebo scénkami. Tento rok by sme sa chceli prezentovať aj na verejnosti. Začali sme pri akciách, ktoré organizuje obec, ako stavanie a váľanie mája a chceme pokračovať pri jánskych ohňoch a hodoch. Na hody naše členky napečú koláče, ktorými ponúkajú účinkujúcich i návštevníkov.                                                

Pre rekreačné a kultúrne vyžitie navštevujeme každé dva týždne striedavo kúpaliská a kúpele na Oraviciach, Bešeňovej, Turčianskych Tepliciach, no najviac Rajecké Teplice. Navštívili sme skanzeny Oravskej dediny, Kysucký skanzen vo Vychylovke a odviezli sme sa úvraťovou železnicou. Prezreli sme si orloj v Starej Bystrici, betlehem v Terchovej a pomodlili sme sa na pútnickom mieste v Turzovke na Živčákovej. Pekný zážitok sme mali aj z prehliadky Oravského zámku. Tento rok plánujeme prehliadku betlehemu v Rajeckej Lesnej a obce Čičmany, splavovanie Váhu na pltiach pri Strečne, výlet na bicykloch na Budatínsky zámok a ďalšie. Príjemné zážitky sme mali aj pri návšteve rodiska sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach, púti v Krakowe a Zakopanom. Prezreli sme si centrum Viedne a posilnili sme sa punčom na Vianočných trhoch. Vianočný punč sme ochutnali aj v Bratislave a prezreli sme si Bratislavský hrad. Pekné zážitky máme aj z pútnickeho zájazdu v Medžugorí.                                                 

Naši členovia sa zúčastňujú aj rekreačných pobytov, najviac v Nimnici a Turčianskych Tepliciach. Pravidelne sa zúčastňujeme adventných stretnutí, ktoré organizuje OO JDS v Žiline. Navštívili sme divadelné predstavenie v Žiline, ale radi si pozrieme aj divadelné predstavenia ochotníkov zo Strečna, ktoré odohrajú v našom kultúrnom dome.                                                                 

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom za ochotu a iniciatívu pri práci a hlavne našej zakladajúcej členke pani Ing. Anne Kopasovej, ktorá bola ocenená Pamätným listom od OO JDS v Žiline. Pamätný list jej odovzdali: predseda JDS Ing. Ján Lipiansky, Dr. Michal Kotian a Ing. Eva Beráková.                                                                                                                                                       

          V našich aktivitách by sme chceli pokračovať. Ďakujem Vám za pozornosť.                                                       

                                                                                                                           

Jozef Bulejčík, predseda ZO JDS v Mojši