ZO JDS Rosina

Naša obec Rosina - prvá nepodložená zmienka o nej je už okolo roku 1135, kedy v tunajšej osade bolo až 16 obydlí. Podľa legendy tu bol kňaz, ktorý šíril kresťanstvo medzi pohanmi a keď sa vrátil z výpravy jeho milá Rosina aj so synčekom sa ho nedočkali a on na uctenie ich pamiatky si dal meno Rosinaj a stal sa pustovníkom. Dôveryhodná zmienka o obci villa Rozyna pochádza z roku 1341.Už v roku 1400 bola obec farnosťou. Koncom16.storočia mala Rozzina 28 domov a v roku 1828 až 63 domov a 684 obyvateľov.V rokoch 1685 až 1773 patrila obec jezuitskému radu a vtedy aj postavili prvú murovanú stavbu a to kaplnku sv. Jozefa na Lipovci. V roku 1779 bol postavený rímsko-katolický kostol, ktorý je zasvätený sv.Kataríne Alexandrijskej. Kaplnka Sedembolestnej Panny Mária r.1903.Socha sv.Jána Nepomuckého z r.1796 a je to národná kultúrna pamiatka. Morová kaplnka z 2.polovice 18.storočia. Až do roku
1848 patrila obec strečnianskému pánstvu.V rokoch 1932-1964 fungovalo v obci divadlo, kino, dychovka. V r.1953 bolo založené JRD, v roku 1985 si obyvatelia svojpomocne postavili kultúrny dom. K opätovnému osamostatneniu od Žiliny prišlo v roku 1990 a pre svoju geografickú blízkosť k mestu sa postupne stáva vyhľadávanym miestom pre výstavbu rodinných
domov pre obyvateľov žilinských sídlisk.V terajšej dobe má obec 3058 obyvateľov.V obci sú vybudované všetky inžinierske siete. Občania majú k dispozícii materskú i základnú školu, lekárov detský i pre dospelých, zubný, zubná protetika, lekáreň, kultúrny dom, telocvičňa, nákupné stredisko, pizzeria, penzión, pošta, pohostinstva, kaderníctvo i dom smútku.
            A teraz o našej ZO JDS- Rosina, ktorá bola založená v roku 2008 za pomoci p. Muščíkovej terajšej čestnej predsedníčka OO JDS ŽA a prvou predsedníčkou našej organizácie sa stala p.Mária Holešová st., ktorá viedla organizáciu až do roku 2012, kedy bol zvolený nový výbor a predsedníčkou sa stala p.Anna Prišťová. Máme 170 členov a pokračujeme v nastúpenej ceste našich predchodcov.Urobili sme si plán práce a podľa toho poriadame akcie. Náš výbor má 11 členov, schádzame sa pravideľne každý prvý utorokv mesiaci a keď treba aj mimoriadne. Naši členovia sa zapájajú do všetkých akcii, študujú na U3V,zúčastňujeme sa výletov a to Šutovský vodopád, Polom, Lietavský hrad, Źibrid, výstava kvetov Trenčín, športové hry,
výlety do okolia našej obce Vlčín, Brezník, Vodné dielo, Mestská hora a uctenie si padlých
v II.sv.vojne na Bôriku. Na ihrisku poriadame pre našich členov varenie guľašu a opekanie.
klobás a tak isto sa vieme i zabávať na rôzných akciach (majáles a pod.) Chodíme do divadla
i do kina. Dostávame poukazy na kúpeľnú liečbu, chodíme aj do Rajeckých Teplíc. Spolupracu-
jeme aj so základnou školou, kde deťom ukazujeme zabudnuté recepty ešte našich starých
mám (krupná baba) a sľubili sme, že im pripravíme i ďaľšie akcie. Každoročne v jeseni chodíme
do Poľska na nákupy. Spolupracujeme s OÚ pri organizovaní akcie "Úcta k starším" a požiada-
me o prispenie nejakou dotáciou pre našu organizáciu. My zasa pomôžeme pri jarnom upratovaní v obci. Na záver roka robíme slávnostnú schôdzu, posedíme si pri občerstvení a hudbe. Odmeníme našich jubilujúcich členov a naše členky napečú sladké i slané dobroty.

            Na záver si poprajeme všetko dobré do nového roku.

                                                                     

                                                                                                    Anna Prišťová                                                                                                                  predsedníčka ZO JDS Žilina