Dňa 31.1.2013  bola založená ZO JDS v Dlhom Poli za účasti  a pomoci  pani starostky Ing.Danky Veveričíkovej,ktorá aj prisľúbila novo vzniknutému občianskemu združeniu seniorov pomoc. Za predsedníčku bola zvolená pani Anna  Fuljerová, ktorá s výbornými zákuskami všetkých prekvapila a pohostila.
Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený výbor a revízna komisia. Založenie iniciovala a ustanovujúcej schôdze sa zúčastnila predsedníčka OO JDS Ing.Eva Beráková