OO - JDS Žilina

    Plán zasadnutí a  aktivít v  roku  2020

 

Dátum

AKCIA

JANUÁR

 

23.1.2020

Zasadnutie Predsedníctva OO JDS Žilina

MsÚ Žilina 9,00 h.

 

FEBRUÁR

 

16.2.2020

Fašiangová zábava členov OO JDS Žilina

Hotel Slovakia Žilina

 

MAREC

 

4.3.2020

Zasadnutie Rady OO JDS Žilina

APRÍL

 

9.4.2020                      MsÚ Žilina ,14,00 h.

Okresná a mestská prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby

 

 

16.4.2020

Zasadnutie Predsedníctva OO JDS Žilina

MÁJ

 

21.5.2020

Zasadnutie Predsedníctva OO JDS Žilina

JÚN

 

11.6.2020

Športové hry OO JDS Žilina – ZŠ Martinská Žilina

 

 

17.6.2020

Krajská prehliadka tanečných a speváckych súborov JDS

JÚL

/////

AUGUST

/////

SEPTEMBER

 

17.9.2020

Zasadnutie Predsedníctva OO JDS Žilina

OKTÓBER

 

15.10.2020                     MsÚ Žilina, 9,00 hod

Zasadnutie Rady OO JDS Žilina – slávnostné zasadnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

NOVEMBER

 

11.11.2020

Zvony-Červené maky – pietne spomienky na obete  I. svetovej vojny a všetkých vojnových konfliktov

26.11.2020

MsÚ Žilina, 14,00 h.

   

Adventný koncert OO JDS Žilina

DECEMBER

/////

Plán úloh a aktivít na rok 2020 bude doplňovaný v súlade s aktuálnymi situáciami a požiadavkami v rámci činnosti OO JDS Žilina.

Predkladá: Predsedníctvo OO JDS Žilina

                                                                                                           Ing. Vladimír Kováč