ZO JDS Brodno

Vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Úvodom svojho vystúpenia o činnosti ZO JDS v Brodne by som vás chcela oboznámiť s polohou, históriou a súčasnosťou našej obce.                                                            Naša obec, prímestská časť Žiliny,  má približne 1350 obyvateľov. Leží na ľavom brehu rieky Kysuce pred Kysuckou bránou, ktorú vytvárajú vrchy Brodnianka / 719,8 m n. m. / a Rochovica / 639,6 m n. m. /. Brodnianka je vyhlásená za prírodnú rezerváciu.

    Obec Brodno bola pôvodne postavená v okolí potoka Brodnianka, neskoršie vznikala zástavba v rozšírenom priestore údolia  rieky Kysuce. Po prvýkrát sa v histórii spomína v roku 1244 pod názvom Brodi- Lopata, v listine z roku 1438 sa uvádza pod názvom Budno a od roku 1598 ako Brodno. Po vzniku prvej ČSR bolo Brodno začlenené do okresu Kysucké Nové Mesto, od roku 1960 bolo včlenené do okresu Žilina. V roku 1980 sa stalo jednou z mestských častí Žiliny.

   Pôvodne mala obec pečať v strede s postavou pltníka stojaceho na plti s veslom v ruke. V súčasnosti sa pripravuje erb obce  s podobným motívom.

  Dominantou obce je kostol, ktorý je zasvätený Všetkým svätým. Podľa informácií stál v Brodne od roku 1500. Brodno je samostatná rímskokatolícka farnosť, pod ktorú patrí mestská časť Vranie.

  Dlhú históriu má v našej obci školstvo. Podľa údajov zo školskej kroniky v dávnej minulosti navštevovali školu v Brodne aj deti z okolitých obcí. V súčasnosti poskytuje vzdelanie deťom základná škola s materskou školou. Navštevujú ju deti z Brodne, Vrania a niekoľko detí zo Žiliny.

   Aktívne pracuje v obci DHZ, ktorý bol založený v roku 1921. V roku 2015 dostali naši hasiči do užívania nové hasičské vozidlo, ktoré im slávnostne odovzdal minister vnútra SR Róbert Kaliňák.

  Od roku 1969 robí dobré meno našej obci dychový súbor Brodňanka. Je známy nielen v Žiline, ale aj v širokom okolí.

  Naša obec žije aj športom. Športová história brodnianskeho futbalu sa začala písať v rokoch 1926- 1927, kedy vznikla prvá futbalová jedenástka. V minulom roku dostal náš futbalový klub od mesta zrekonštruovanú budovu štadióna.

  

   Naša ZO JDS je najmladšou organizáciou v obci. Bola založená na ustanovujúcej schôdzi 7. 6. 2015.  V súčasnosti máme 61 členov. V minulom roku sme sa navždy rozlúčili s  našou najstaršou členkou pani Antóniou Šutou, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 80 rokov.

  Hlavným cieľom v činnosti našej organizácie je prispievať k hodnotnému prežívaniu jesene života nás seniorov a byť nápomocní našej obci.

   Podľa plánu aktivít sme v minulom roku uskutočnili návštevy výstavy kvetov v Trenčíne, v Olomouci, cestovali sme do Tatranskej Javoriny pozrieť si lovecký zámoček Hohenlohe.  V jeseni sme sa zúčastnili dvojdňového zájazdu na južnú Moravu a navštívili sme aj koncert populárneho Kysuckého prameňa.  V rámci rekondično – relaxačných pobytov sa na omladzovacích kúrach zúčastnili naši členovia v roku 2015 v Ružbachoch, v roku 2016 v Dudinciach a v januári tohto roka 23 členov v Piešťanoch.

  Vždy v septembri poriadame púť k Sedembolestnej Panne Márii, aby sme tak obohatili duchovný život našich členov.

  Vo svojej činnosti sa zaujímame aj o život našich prestárlych občanov. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v spolupráci s pánom poslancom za náš volebný obvod  na slávnostnej členskej schôdzi privítali medzi nami 10 najstarších obyvateľov našej mestskej časti. Veľmi sa im to páčilo, vraj na tento zážitok nezabudnú.

  Nezabúdame  ani na našu nie tak dávnu minulosť. V auguste sme sa stretli v prírode, aby sme si symbolickou vatrou uctili pamiatku SNP. V novembri už po druhýkrát sme spolu so žiakmi našej školy vzdali pietnu úctu všetkým obetiam vojen položením kvetov červeného maku na starom cintoríne v Brodne.

  V jarných a v jesenných mesiacoch  sa zdravotne zdatní členovia zúčastňujú brigád pri čistení lesa a pri ošetrovaní malých stromčekov a aby sa na naše stoly dostali potraviny z našich polí, pri okopávaní a zbere kapusty a inej zeleniny.

 

  Činnosť našej organizácie za rok 2016 sme zhodnotili na VČS dňa 19. 2. 2017. Poďakovali sme sa nášmu urbáru za poskytovanie priestorov kultúrneho domu na naše stretnutia a za finančnú pomoc nášmu poslancovi mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta.

  Oboznámili sme sa s plánom aktivít na tento rok a vyjadrili sme želanie, aby sme sa ich mohli zúčastňovať v čo najväčšom počte a zažili spolu veľa príjemných chvíľ.

                                                                                             Božena Slámková

                                                                                predsedníčka ZO JDS Žilina-Brodno