I. MAJÁLES SENIOROV JDS ŽILINA BOL ÚSPEŠNÝ

            Majáles je predovšetkým zábava mladých a najmä študentov. A my seniori sme predsa stále srdcom mladí. A niektorí sú aj študenti na U3V. Veď sa aj hovorí že: “Nikdy nie si taký starý, aby si nemohol robiť veci, ktoré sú duchom mladé”.

            Spolu 102 seniorov – členov základných organizácií JDS z Diviny, Horného Hričova, Lietavskej Lúčky, Porúbky, Rosiny, Strečna a Žiliny sa stretli 19. mája 2012 na svojom I. Majálese seniorov JDS Žilina, ktorý bol organizovaný v spolupráci s OO JDS Žilina.

            A aký by to bol majáles bez kráľa majálesu? Aj my sme si zvolili svojho kráľa -  Imricha I., ktorý držal ochrannú ruku nad priebehom celej majálesovej zábavy. A bola aj dobrá nálada, spev, hudba, jedlo a tombola. Pobavila a rozospievala nás ženská spevácka skupina Zvonica zo Strečna s ľudovými pesničkami.  Do tanca nám hrali a spievali Marián a Petra. Tombola bola bohatá, do ktorej venovali ceny sponzori: poslanec Ján Púček, primár MUDr. Johanes, Pažičanová Helena, pán Niník a Anna Niníková, Futbalový klub Žilina, Hokejový klub Žilina,  Darina Barčiaková,  Potraviny Vranie, Pekáreň Ďuroška Rosiny.

Veľká šalátová slaná torta, ktorú  venovala  pani Helena Pažičanová sa rozdelila  medzi všetkých prítomných. Sponzorom vyslovujeme touto cestou naše poďakovanie.

            List všetkým matkám a kytica kvetov pre čestnú predsedníčku ZO JDS Žilina p. Muščíkovú bola venovaná od poslanca mestského zastupiteľstva Žilina Jána Púčeka.

            Počas majálesovej zábavy sme cez mobili stihli sledovať aj stav hokejového zápasu našich s Českom. A mali sme dôvod naviac sa radovať. Veď sme vyhrali 3:1 a postúpili sme do finále hokejových majstrovstiev!!!

            Majáles je úspešne za nami a my sa tešíme, že sa zase stretneme s Vami, našimi členmi JDS, na ďalšej našej seniorskej zábave.  Tak teda Dovidenia!

 

Alžbeta Vítová

predsedníčka JDS Žilina