Pozvánka na fašiangovú zábavu

Okresná organizácia JDS Žilina a Základná organizácia JDS Žilina Vás pozývajú na 8. Fašiangovú zábavu členov JDS , ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 27. januára  2018 v hoteli Slovakia  v Žiline, Bernoláka 3231/2A,  v čase od 14,00 hod. do 21,00 hod.

                                               Účastnícky poplatok 15,-

V cene je zahrnuté: prípitok, káva, šiška, večera , hudba, tombola, kultúrny program, šatňa.

Vstupenky si môžete zakúpiť v kanceláriach ZO JDS Žilina.

Členovia ostatných ZO JDS v rámci okresu si vstupenky zabezpečia u svojich predsedov ZO. Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

 

 

         Alžbeta Vítová                                                                    Ing. Eva Beráková

predsedníčka ZO JDS Žilina                                               predsedníčka OO JDS Žilina