Pozvánka na slávnostnú členskú schôdzu

            Pozývame členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline na slávnostnú členskú schôdzu z príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktorá sa uskutoční dňa 1.6.2017 o 14,00 hod. vo Veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, Námestie Obetí komunizmu č. 1.

Program:

1.   Otvorenie

2.   Kultúrny program

3.   Príhovor predsedníčky ZO

4.   Príhovor hostí

5.   V spolupráci s RÚVZ Žilina prednáška na tému Tréning pamäte  - PhDr. Alena Fialová

6.    Rôzne

7.   Ukončenie –Záver

 

            Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia je potrebné, aby  ste sa prihlásili  najneskôr do 25. mája 2017 v našich kanceláriach a to : v Dennom centre A.Kmeťa 38 Žilina  v utorok od 14:00 h. do 15:00 h., v Základnej škole na Karpatskej 1 Žilina v stredu od 14:30 h. do 15:30 h. a v Základnej škole Jarná 20 Žilina v čase od 14:00 h.  do 16:00 h. Členské si môžete ešte zaplatiť  pri prezentácii pred schôdzou.    

             Prosíme všetkých členov, aby si na členskú schôdzu priniesli členský preukaz a predložili ho pri prezentácii. Prezentácia účastníkov začína od 13:00 h. do 13:50 h.  Tešíme sa na Vás.

V Žiline dňa 24.4.2017

 

                               Vítová  Alžbeta

                                                                                                                 predsedníčka ZO JDS v Žiline